sesi aktiviti fizikal

Tuesday, March 3, 2009..murid pra bersedia untuk sesi aktiviti fizikal

susunatur..

Monday, March 2, 2009

Prasekolah SKPL hingga Mac 2009, bergerak dengan 'jentera' yang 'secukup'nya disebabkan banyak peralatan bekalan dari jabatan belum sampai. Namun, kami bertekad untuk menggerakkan P&P pada tahap maksimum sementara bahan sokongan lain sampai. Adalah diharapkan agar pihak berkenaan di PPDS, JPN Sabah melihat isu ini semerta bagi memberi kemudahan pembelajaran anak-anak pra di SKPL ini dengan lebih sempurna.